Ludvík Popp

obchodník a starosta Hranic ( * 1858, Hranice    † 1916, Hranice)

Ludvík Popp byl obchodník, restauratér, majitel povoznictví a starosta města Hranic. Byl vynikajícím žákem a absolvoval tři řočníky gymnázia. Rodiče ho však nezvládali finančně podporovat, a tak Ludvík ukončil studia a třináct let pracoval jako pomocný prodavač. Během těchto let se sám vzdělával a šetřil peníze.

Po skončení povinné vojenské služby se vrátil do Hranic, kde si otevřel vlastní obchod a později také restauraci a povoznictví. Začal se aktivně angažovat v politickém dění ve městě, byl nejbližším spolupracovníkem JUDr. Františka Šromoty a po volbě Františka starostou, se stal prvním radním, tedy prvním místostarostou města Hranic. V letech 1899 až 1911 byl také velitelem dobrovolného hasičského spolku v Hranicích. V roce 1912, kdy Šromota náhle zemřel, převzal Popp funkci starosty města Hranic.

Ludvíka čekal krátce po zvolení nelehký úkol, kdy musel jako starosta přečíst na improvizovaném shromáždění občanů města na Školním náměstí manifest Františka Josefa I. s názvem Mým národům, který znamenal začátek první světové války. Od té chvíle musel Ludvík řešit opravdu svízelné záležitosti, jako mobilizaci, která probíhala v objektech hranických škol, záplavu uprchlíků z tehdejšího Haliče a s tím související potřebnou zdravotní péči, ubytování a  stravování. Také musel řešit problémy se zřízením rozsáhlé vojenské nemocnice, zřízením zvláštního vojenského hřbitova a hlavně zajištění nejzákladnějších potravin pro obyvatele města.

Ludvík Popp zemřel v lednu roku 1916 a je pochován na městském hřbitově v Hranicích.

Foto: archiv Milana Králika