Josef František Václavík

amatérský malíř a starosta města ( * 1815, Hranice    † 1893, Hranice)

Josef František Václavík byl velkoobchodník, amatérský malíř a starosta města Hranice. Byl synem obchodníka se suknem Josefa Václavíka, který přebudoval dům v Čaputově ulici na výrobnu vlněných látek, harasu a prýmek, tedy úzkých textilií, užívaných na oděvy a obuv a také technických textilií pro bytové účely.

Josef převzal závod po svém otci a stal se významným obchodníkem se suknem. Pokoušel se také rozjet továrny na cikorku, čokoládu a výrobu tureckých fezů, tyto továrny však velmi brzy zanikly. Roku 1848 byl velitelem setniny Národní gardy v Hranicích a v 60. letech 19. století organizoval český národní život ve městě. Při pruské okupaci Hranic v roce 1866 se podílel na ukrytí a záchraně inventáře císařsko-královské Dělostřelecké akademie.

Josef Václavík působil také jako starosta města v letech 1870 až 1873 a 1879 až 1890. Zasloužil se o zřízení obecního českého reálného gymnázia a v roce 1871 byl zvolen poslancem zemského sněmu. Roku 1885 však výrazně přispěl k vítězství německé minority, která od té doby vedla obecní výbor i radu města až do roku 1903. Volby, ve kterých byl za německou stranu potvrzen ve funkci starosty, pak přispěly k rozpoutání nenávistných nacionálních sporů ve městě.

Josef se také věnoval amatérskému malování figurálních i krajinných olejomaleb. V roce 1867 zcela zdarma přemaloval Gallašovy obrazy křížové cesty na hřbitově u Kostelíčka. Josef František Václavík zemřel v roce 1893 v Hranicích.

Foto: archiv Milana Králika