Vladimír Talášek

učitel a člen Obrany národa ( * 1901, Lazce u Olomouce    † 1942, Berlín)

Vladimír Talášek byl absolvent a později učitel Československé vojenské akademie v Hranicích a příslušník štábu Zemského vojenského velitelství Obrany národa. Narodil se do rodiny lékaře a obchodníka Františka Taláška a jeho manželky Kateřiny.

Po absolvování hranické vojenské akademie byl jmenován poručíkem dělostřelectva a pokračoval v aplikační škole dělostřelectva. V roce 1928 se vrátil na hranickou akademii a působil zde jako učitel matematiky a balistiky. Později pokračoval ve studiích na pražské Válečné škole. Poté nastoupil do funkce vrchního komisaře Ředitelství státních drah v Praze a současně se zapojil do ilegální organizace Obrana národa. Vladimír byl přednostou materiálního a zásobovacího oddělení štábu Zemského velitelství Obrany národa – Čechy, jehož prvním velitelem byl divizní generál Hugo Vojta.

Vladimír navštěvoval svou manželku v Hranicích a při návštěvách vykonával kurýrní službu a udržoval styk mezi zemskými velitelstvími Obrany národa v Čechách a na Moravě. Při jedné z návštěv byl však zatčen a převezen do věznice Pankrác v Praze. V létě roku 1940 byl převezen do věznice Gollnow u Štětína a odtud do berlínské věznice v Alt Moabit, kde byl přechodně vězněn. Byl odsouzen k testu smrti před Lidovým soudním dvorem, jehož sídlo bylo v Berlíně na adrese Bellevuestrasse 15. Vladimír Talášek byl popraven v srpnu roku 1942 ve věznici Plötzensee. Na jeho počest je po něm pojmenována pěší rota aktivních záloh v Olomouci.