JUDr. František Šromota

starosta města Hranic ( * 1853, Penčice u Přerova    † 1912, Hranice)

JUDr. František Šromota byl advokát, poslanec moravského zemského sněmu a starosta města Hranic. Byl synem rolníka Josefa Šromoty a jeho manželky Petronilly. Vystudoval české gymnázium v Olomouci a práva na pražské univerzitě.

Do Hranic se spolu s manželkou přistěhoval v roce 1888 a zakoupil si dům v Radniční ulici, kde se věnoval advokacii a zapojil se také do regionálního politického života. Stal se představitelem moravské Národní strany a roku 1903 přivedl stranu k vítěznému boji o radnici. V roce 1903 byl zvolen starostou města a tuto funkci zastával až do své smrti.

František si získal obecné uznání především díky svému vytrvalému úsilí o modernizaci a zvelebení města Hranic. Zasloužil se o výstavbu moderního betonového mostu přes řeku Bečvu, podél řeky nechal zkultivovat městský park, zřídil městskou plynárnu a také postavil několik školních objektů. Právě jeho zásluhou vzniklo v roce 1912 české gymnázium. Aktivně působil také v Družstvu knihtiskárny, která vydávala české Hranicko-lipnické noviny a Hlasy z Pobečví. Roku 1906 byl zvolen poslancem Zemského sněmu moravského, kde vedl českou kurii.

JUDr. František Šromota zemřel v roce 1912 a je spolu s manželkou pochován v čestném a nadačním hrobě na městském hřbitově v Hranicích. Po jeho smrti bylo na jeho počest pojmenováno prostranství na pravém břehu Veličky jako Šromotovo náměstí. Pamětní plaketu s jeho podobiznou nalezneme také na budově Staré radnice v Hranicích.

Foto: archiv hranického muzea