Ferdinand Helsner

akademický malíř ( * 1867, Holešov    † 1925, Hranice)
Ferdinand Helsner

Ferdinand Helsner byl akademický malíř, který žil od roku 1883 až do své smrti v Hranicích. Vystudoval Akademii výtvarných umění ve Vídni.

Obyvatelům Hranic nabízel malbu podobizen, malby kostelních obrazů a také jejich restaurování. Ferdinand byl také amatérským fotografem. Založil v Hranicích velkovýrobu bromostříbrnatých fotodesek, které byly již od roku 1900 k dispozici fotografům v Čechách i na Moravě.

Z jeho dochovaných obrazů je nejznámější obraz Heřmana Agapita Gallaše, JUDr. Františka Šromoty nebo portrét Ludvíka Poppa. Ferdinand Helsner zemřel v roce 1925 v Hranicích.