Jan Pinkava

akademický malíř ( * 1846, Brno    † 1923, Hranice)

Jan Pinkava byl akademický malíř a profesor kreslení na hranickém gymnáziu. Narodil se do rodiny brněnského obuvníka Vavřince Pinkavy a jeho manželky Terezie. Studoval Akademii výtvarných umění ve Vídni a po návratu do Hranic začal vyučovat kreslení a krasopis.

V roce 1877 se oženil s dcerou místního obuvníka a měl s ní pět dětí. Rodina bydlela od počátku 80. let 19. století v domě ve Farní ulici. Jan Pinkava pokračoval v pedagogické činnosti až do roku 1901, kdy se zdravotních důvodů odešel na vlastní žádost na odpočinek. Jan Pinkava se vryl do paměti města zejména jeho nenapodobitelnými akvarely města Hranic, Teplic nad Bečvou a okolím.

Jeho práce jsou dodnes součástí stálé expozice hranického muzea a galerie. Díky nim mohou obyvatelé Hranic sledovat jak se město a okolí v průběhu let měnilo, jaký byl urbanistický vývoj ve městě a jak se vyvíjela kvalita životního prostředí. Ve sbírkách muzea a galerie se nachází také čtyři Pinkavovy portréty. Jan Pinkava zemřel v roce 1923 a je pochován na městském hřbitově v Hranicích.

Foto: archiv Milana Králika