Abraham Placzek

rabín a náboženský myslitel ( * 1799, Přerov    † 1884, Boskovice)

Abraham Placzek byl hranický rabín a náboženský myslitel. Navštěvoval ješivu v Kojetíně u proslulého rabína Mosese Perlse a v Novém Meste nad Váhom u Gabriela Engelsmanna.

Abraham se stal v roce 1830 rabínem v rodném Přerově a tuto funkci zastával čtyři roky. Poté se rozhodl odejít do Hranic, kde byl rabínem v letech 1834 až 1840. V tomto období rostl také počet židovských obyvatel v Hranicích, což bylo předpokladem pro postupné prolamování pout ghetta a počátky židovského továrního podnikání. V Hranicích se jednalo zejména o lihovarnictví a soukenictví.

Abraham odešel v roce 1840 do Boskovic, kde zastával funkci rabína až do své smrti. V roce 1851 byl jmenován také zemským rabínem na Moravě, musel tedy přemístit úřad moravského zemského rabinátu z Mikulova do Boskovic, aby zvládal povinnosti na obou rabinátech. Jako zemský rabín úspěšně hájil práva židovské komunity a byl jedním z představitelů poslední generace ortodoxních moravských talmudistů a vyhledávaným judaistickým pedagogem. Jeho komentáře jsou doposud citovány v odborných diskuzích znalců Talmundu. Abraham Placzek zemřel v roce 1884 v Boskovicích.