Dr. Baruch Placzek

židovský rabín ( * 1837, Hranice    † 1922, Brno)

Dr. Baruch Placzek byl židovský rabín, básník, spisovatel, biolog a ornitolog. Byl synem hranického rabína a myslitele Abrahama Placzka. Studoval filozofii na vídeňské a lipské univerzitě.

Baruch se stal v roce 1856 doktorem filozofie a po promoci učil na židovských školách. V letech 1860 až 1905 byl vrchním rabínem v Brně. Po smrti svého otce, přijal funkci moravského zemského rabína a přenesl sídlo rabinátu do Brna. Prosadil se zejména jako vynikající kazatel, překladatel z hebrejštiny, spisovatel, básník a přírodovědec. Byl fascinován přírodou a prováděl a publikoval vlastní pozorování a experimenty v botanice a ornitologii.

Jeho blízkým přítelem byl zakladatel moderní genetiky, Johann Gregor Mendel. Baruch byl údajně prvním, kdo pochopil a docenil epochální přínos teorie Mendela. Baruch byl také pravděpodobně jediným hranickým rodákem, který si dopisoval s Charlesem Darwinem o evoluční teorii. Originály těchto dopisů jsou uloženy v Cambridge. Baruch Placzek vykonával funkci zemského rabína až do své smrti v roce 1922. Je historicky posledním moravským zemským rabínem. Po jeho smrti již nebyla funkce moravského zemského rabína obsazována.