Ignác Antonín Sukup

kanovník, arcikněz a farář ( * 1724, Hranice    † 1799, Brno)

Ignác Antonín Sukup by čestný kanovník, arcikněz a farář v chrámu sv. Jakuba v Brně. Také byl zakladatelem nadace na podporu chudých hranických studentů. Narodil se na dnešním Masarykově náměstí do rodiny soukeníka Josefa Sukupa a jeho manželky Barbory.

Antonín byl již od mala všestranně nadaný, a tak ho rodiče vyslali na studia teologie. Dosáhl dvojího doktorátu, jak z filozofie, tak z teologie. V roce 1747 započal kněžskou dráhu v Lipníku nad Bečvou, působil také v Penčicích, Kroměříži nebo Kdousově na Jemnicku. Od roku 1776 až do své smrti zastával funkci arcikněze a faráře v chrámu sv. Jakuba v Brně. Pro svou skromnou povahu a milosrdenství byl velmi oblíben a padesátileté jubileum jeho vysvěcení na kněze v roce 1797 se stalo svátkem celého Brna. V den oslav prý pozval Sukup na oběd sto brněnských chudobných, se všemi se bavil a obsluhoval je a každého údajně obdaroval jedním zlatým.

V roce 1798 sepsal Antonín poslední vůli, ve které odkázal veškerý svůj majetek a jmění studijní nadaci. Ta měla být zřízena po jeho smrti. Formálně byla Sukupova nadace zřízena 31. července roku 1799, první stipendia byla vyplacena v roce 1800, poslední v roce 1943. Zbytkový kapitál byl zabaven nacisty. Antonín Sukup zemřel v roce 1799 v Brně. Díky jeho ušlechtilému gestu pomohl dosáhnout středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání více než stovce hranických studentů.