Ing. František Fric

lesní inženýr a spisovatel ( * 1911, Praha    † 1975, Hranice)

Ing. František Fric byl lesní inženýr a spisovatel. Narodil se do rodiny pražského městského stavitele Františka Frice. Vystudoval obor lesní inženýrství.

V roce 1939 nastoupil František do funkce lesního asistenta v Kunštátu na Moravě a později se stal vedoucím polesí. V letech 1945 až 1948 působil jako profesor biologie a zoologie na Vyšší lesnické škole v Hranicích. Po únoru roku 1948 však musel ze školy odejít. Pracoval jako lesmistr u vojenských lesů v Lipníku nad Bečvou a v letech 1954 až 1957 pracoval ve Výzkumném lesnickém ústavu v Hnojníku. Poté byl inspektorem lesního provozu Státních lesů v Janovicích a Hanušovcích a do roku 1971 vedl biologické oddělení Okresního vlastivědného muzea J. A. Komenského v Přerově.

František ve svém volném čase také publikoval do řady novin a časopisů. Psal odborné publikace a vědecká pojednání. Mezi jeho díla patří Stručný nástin myslivosti z roku 1948, Význam ptactva v zemědělství a lesnictví z roku 1956, dále povídkové sbírky Mysliveckou stezkou z roku 1959, Bílá manéž z roku 1962, Kudu větevnice z roku 1964, Ozvěny ticha z roku 1969 nebo Zrzek z roku 1973.

Oblibu laických čtenářů si získal nejen jako autor poutavých povídek o přírodě, ale také jako skvělý vypravěč v úspěšném ostravském televizním seriálu Lovy beze zbraní, který byl vysílán v letech 1962 až 1981. Ing. František Fric zemřel v roce 1975 a je pochován na městském hřbitově v Hranicích.