Anton Erwin Lux

generálmajor a cestovatel ( * 1847, Benátky    † 1908, Stockerau )

Anton Erwin Lux byl plukovník císařsko-královského dělostřelectva, generálmajor a významný rakouský cestovatel. Byl synem podplukovníka vojenské justice. Anton navštěvoval císařsko-královskou Dělostřeleckou akademii v Hranicích. Byl výtvarně nadaný a projevoval zájem o geografii, čehož si všimli i jeho nadřízení a hodlali jeho nadání rozvíjet a využít.

V roce 1872 byl přeložen do generálního štábu a byl pověřen vypracováním plánů opevnění v Jižním Tyrolsku. O rok později představil na světové výstavě ve Vídni svůj soubor plánů, výkresů a map, za což mu byla udělena pamětní medaile. Sám císař František Josef I. docenil Luxův přínos úspěchu na výstavě a poskytl mu osobní audienci a vyznamenal ho Zlatou medailí řádu Viribus Unitis.

Lux se také zúčastnil jako geograf německé africké expedice směřující na jih Konga. Výprava, kterou Lux vedl, pronikla i do tropického pralesa v jihovýchodní Angole, kam do té doby žádný Evropan nikdy nevstoupil. Po návratu se stal Lux členem rakouské delegace na bruselské konferenci o Africe. Poté byl povýšen na nadporučíka a stal se učitelem zeměpisu na vojenských reálkách.

Anton vydal několik cestopisných knih, které si sám velmi působivě ilustroval. V roce 1889 se kapitán Lux vrátil ke službě v armádě. Vojenskou službu ukončil v hodnosti plukovníka jako velitel 3. pevnostního dělostřeleckého pluku v Przemyslu, odkud v roce 1903 odešel do zálohy. Anton Erwin Lux zemřel v roce 1908 v Rakousku.