Adolf Opálka

československý parašutista ( * 1915, Rešice u Moravského Krumlova    † 1942, Praha)

Adolf Opálka byl československý parašutista a hrdina protinacistického odboje. Byl nemanželským synem mlynáře Viktora Jarolíma a mlýnské služky Anežky Opálkové. Učil se na automechanika, po úrazu ruky však studia ukončil a studoval na Obchodní akademii v Brně.

Adolf absolvoval školu důstojníků pěchoty v záloze a přihlásil se na Vojenskou akademii v Hranicích. Tu ukončil s velmi dobrým prospěchem a byl přidělen k Horskému pluku v Ružomberoku. Do akademie se vrátil v roce 1939, když měl absolvovat aplikační kurz pěchoty a byl očitým svědkem ukončení existence Československé republiky a obsazení objektu akademie neměckým Wehrmachtem. Stalo se tak dne 15. března roku 1939.

Adolf se rozhodl bojovat za osvobození rodné země a přihlásil se do zahraniční československé armády. Ve Francii pak vstoupil do cizinecké legie a sloužil v Africe v Sidi Bel Abbes jako seržant 1. pěšího pluku. Když vypukla druhá světová válka, vrátil se do Francie a byl jmenován velitelem československého pluku a později velitelem roty. Do bojů však nezasáhl a po porážce Francie byl převezen do Velké Británie.

V léte roku 1941 se přihlásil do speciálního výcviku k nasazení v týlu nepřítele a stal se velitelem tříčlenné výsadkové skupiny Out Distance, jejímž úkolem bylo provedení rozsáhlé sabotáže v plynárně v Praze a předání náhradní radiostanice a telegrafního klíče paraskupině Silver. V noci z 27. na 28. března 1942 byl spolu s Ivanem Kolaříkem a Karlem Čurdou vysazen na nesprávném místě a výsadek provázela řada nezdarů. Ty vyvrcholily sebevraždou desátníka Ivana Kolaříka z obavy před zatčením a zradou Karla Čurdy.

V dubnu roku 1942 zorganizoval nadporučík Opálka navedení britských bombardérů na Škodovku Plzeň. Akce se však nezdařila. S atentátem na Heydricha nesouhlasil, ale splnil rozkaz a byl nápomocen v jeho provedení. Během razií po atentátu se ukryl spolu s dalšími šesti parašutisty v pravoslavném chrámu v Resslově ulici v Praze, kde je nakonec vypátralo gestapo. Nikdo z nich se nevzdal, ale ani nikdo z nich boj nepřežil. Adolf Opálka požil po těžkém zranění jed a poté se zastřelil.