Josef Ferdinand Toskánský

rakouský arcivévoda ( * 1872, Salzburg    † 1942, Vídeň)

Josef Ferdinand Toskánský, německy Joseph Ferdinand Salvator Maria Franz Leopold Anton Albert Johann Baptist Karl Ludwig Rupert Maria Auxilatrix von Österreich-Toskana, byl generálplukovník rakousko-uherské armády v první světové válce a význačný vzduchoplavec. Byl synem Ferdinanda IV. velkovévody Toskánského z habsburské dynastie.

Stejně jako bratři, Petr Ferdinand Toskánský a Jindřich Ferdinand Toskánský, vystudoval jako externí žák Vyšší vojenskou reálku v Hranicích a výrazně se zasloužil o její proslulost. Patřil mezi nejlepší žáky a byl také dobrým šermířem. Po ukončení reálky pokračoval ve studiích na Tereziánské akademii ve Vídeňském Novém Městě. V roce 1892 byl jmenován poručíkem a velmi rychle stoupal po kariérním žebříčku.

Byl průkopníkem letectví v rakousko-uherské armádě. Aktivně se věnoval letům balónem a v roce 1909 se vydal na šestnáctihodinový let z Lince do francouzského městečka Dieppe. V první světové válce velel úspěšně v hodnosti generálporučíka na ruské frontě. V roce 1916 byl však odvolán, z důvodu neúspěchu z velení 4. armády. Císař Karel I. ho pak jmenoval inspektorem císařsko-královského letectva.

Po rozpadu habsburské monarchie se stal rakouským občanem. V roce 1938 byl zatčen gestapem a tři měsíce vězněn v koncentračním táboře Mauthausen, jelikož odmítal nacistický anšlus (násilné zabrání cizího státního území). Josefovi se prudce zhoršil zdravotní stav a mladší bratr Hermanna Göringa Albert zařídil jeho propuštění. I přesto ho gestapo sledovalo až do jeho smrti. Josef Ferdinand Toskánský zemřel v roce 1942 ve Vídni.